Jak sprawdzić czy komputer jest zainfekowany wirusem czy trojanem?

Zasadniczo zainfekowanie komputera przez złośliwe oprogramowanie nie zawsze jest takie oczywiste. Czasem bowiem mija wiele czasu zanim użytkownik będzie miał podejrzenia lub pewność zainfekowania. Istotnym elementem jest także świadomość tego, z jakiego rodzaju złośliwym wirusem mamy do czynienia. Czym różni się wirus od trojana? Odnosząc się do tego pierwszego pojęcia, mamy na myśli ogół złośliwego oprogramowania mogącego dokonać bardzo różnych działań.

Trojany z kolei są złośliwym oprogramowaniem, które jest wykorzystywane do tego, aby zdobywać ważne dane, aby je potem móc wykorzystać. Trojany mogą być wykorzystywane, aby w przyszłości przeszkadzać danemu użytkownikowi, aby haker mógł mieć dostęp do danego urządzenia, do plików w nim zawartych, do wyrządzania określonych szkód w systemie. Pojęcie wirusa można odnieść tymczasem do ogółu złośliwego oprogramowania.

Oznaki infekcji trojanem lub wirusem

Tym samym bardzo ważne jest zadanie pytania nie tyle o rodzaj groźnego wirusa co raczej o oznaki samej infekcji, które powinny wzbudzić czujność danej osoby, które powinny wzbudzić czujność użytkownika. Do podstawowych oznak wzbudzających alarm zaliczyć należy:

  • pojawianie się losowo wybranej muzyki, dźwięków,
  • pojawienie się na ekranie różnych komunikatów, elementów w sposób nagły,
  • uruchamianie różnych programów na komputerze w sposób nagły,
  • uruchamianie napędów CD-ROM lub ich zamykanie bez ingerencji użytkownika,
  • wiadomość przekazana do zapory ogniowej o zamiarze połączenia się z Internetem (użytkownik nie ma na ten temat żadnej wiedzy, nie podejmował takich działań).

Do innych objaw infekcji komputera można także zaliczyć spowolnienie funkcjonowania urządzenia, znikanie różnych plików czy też blokowanie komputera.

Jak działać?

Oczywiście należy przede wszystkim być czujnym, ostrożnym oraz zastosować odpowiedni program antywirusowy. Jeśli mamy do czynienia z przeglądaniem poczty mail, to należy nie otwierać wiadomości ani załączników do wiadomości od nieznanych nadawców. Bardzo ważne będzie zastosowanie, zainstalowanie profesjonalnego oprogramowania antywirusowego. Nie musi być to wersja płatna, ale na pewno powinna być to bardzo solidna wersja pochodząca od sprawdzonego producenta. Ważne jest także to, aby program antywirusowy był okresowo aktualizowany. Może to następować automatycznie, aczkolwiek nie zawsze tak jest. Ponadto także bardzo istotne jest to, aby okresowo dokonywać aktualizowania zasobów samego komputera, jego wszystkich plików.

Mówiąc o rodzajach wirusów, o rodzajach złośliwego oprogramowania, tak naprawdę wskażemy na bardzo wiele różnych elementów. Można chociażby wskazać właśnie na trojany, na spyware, na ransomware, adware oraz na inne groźne elementy. Wiedza na temat działania poszczególnych rodzajów wirusów oraz ich rozpoznanie to tak naprawdę tylko jeden z istotnych elementów. Znacznie ważniejszym aspektem staje się w tym momencie zastosowanie profesjonalnego oprogramowania antywirusowego oraz zapory ogniowej, gdyż te elementy są w stanie same rozpoznać rodzaj zagrożenia i go zniwelować.