Jak zbudowana jest sieć komputerowa?

Zwykłego laika te informacje niekoniecznie muszą interesować. Być może jednak dla kogoś jest to ważne. Budowa sieci komputerowej to szereg różnych ważnych elementów, bez których wymiana danych pomiędzy komputerami nie byłaby możliwa. Urządzenia, które są wymagane do tego, aby zbudować sieć komputerową, to modem, karty sieciowe, urządzenia wzmacniające, koncentratory, mosty, przełączniki, punkty dostępowe, bramy sieciowe oraz routery. Modem jest urządzeniem wykorzystywanym do połączenia komputera z siecią internetową. Dokonuje on zamiany danych cyfrowych i za przetwarzając je na analogowe, przesyła przy pomocy sieci telefonicznych. Karty sieciowe są elementami, które pozwalają na łączenie danego urządzenia z lokalną siecią komputerową. Przekształcają one pakiety danych na odpowiednie sygnały.

Urządzenia wzmacniające

Urządzenia wzmacniające nie są konieczne do zamontowania w każdym miejscu, ale w razie takiej potrzeby, gdy sygnał jest stosunkowo słaby, to jak najbardziej są one przydatne. Koncentratory są urządzeniami, które mając wiele różnych portów dają możliwość przyłączania do komputera różnych stacji roboczych jak również i innych urządzeń. Kolejnym z elementów są mosty. Są to urządzenia posiadające dwa porty. Mosty są urządzeniami służącymi do łączenia różnych segmentów sieci. Przełączniki są elementami sieci komputerowej, które spełniają bardzo podobną rolę do koncentratorów. Jest jedna różnica, ponieważ przełączniki posiadają dodatkowe funkcje, czyli możliwość podzielenia sieci na pewne części. Jest to ta sama funkcja, którą posiadają mosty. Kolejny z elementów sieci komputerowej to punkty dostępowe. Służą one zapewnieniu dostępu do zasobów sieci dla urządzeń bezprzewodowych. To swoistego rodzaju most, który łączy sieć przewodową oraz tę bezprzewodową. Pozostały nam jeszcze dwa elementy znajdujące się w sieciach komputerowych.

 

Router

Router to kolejne urządzenie, które należy określić mianem łącznika sieci. Między innymi może on służyć do łączenia sieci LAN z Internetem. Ostatni z elementów to brama sieciowa. Nazwa wyjaśnia dosyć wiele, ponieważ brama sieciowa to urządzenie, które pozwala na dokonanie połączeń pomiędzy komputerami z sieci lokalnych oraz komputerami z innego rodzaju sieci. Każda sieć komputerowa musi zawierać wszystkie te elementy, aby móc mówić o jak najwyższej jakości, o możliwości bezproblemowego funkcjonowania. Każda sieć komputerowa wymaga nie tylko tego, aby ją odpowiednio zbudować, aby zastosować odpowiedniej jakości elementy, aby była ona kompletna. Czymś bardzo ważnym jest na pewno serwis sieci komputerowej, który powinien być prowadzony nieustannie przez osoby mające w tejże materii odpowiednie doświadczenie oraz szeroką wiedzę. Zasadniczo zagadnieniem serwisu sieci komputerowych w firmach, w dużych korporacjach zajmują się wyspecjalizowane zewnętrzne jednostki. Każda sieć komputerowa musi być nie tylko serwisowana, ale bardzo istotnym jej elementem jest ciągłe jej udoskonalanie, aby spełniała wymagania zmieniającego się rynku i każdego z klientów z osobna.