Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?

Sposób podejścia dzieci do korzystania z internetu zasadniczo nie uwzględnia zagrożeń płynących z tego tytułu, a raczej tylko i wyłącznie określoną przyjemność. Przenikanie się świata rzeczywistego i wirtualnego, jego scalenie w jedną całość stało się czymś naturalnym. Dlatego też zagadnieniu ochrony dzieci przed zagrożeniami płynącymi z sieci jest bardzo istotne i należy je poruszać. Im dziecko jest młodsze, tym poziom kontroli nad odwiedzanymi przez nie stronami internetowymi powinien być większy. Najbardziej właściwe w tym względzie jest stworzenie tak zwanej białej listy, na której będą umieszczone witryny bezpieczne. To oczywiście jest zadanie przeznaczone dla rodziców i opiekunów.

Zobacz również: Dziecko bezpieczne w sieci – porady i dobre praktyki

Wszelkiego rodzaju inne witryny internetowe powinny być zablokowane zarówno w odniesieniu do laptopa jak w odniesieniu do używanego przez dziecko smartfona. Im dziecko jest starsze, tym liczba dostępnych dla niego treści powinna być zwiększana. Niemniej jednak kontrola tych treści nadal powinna być prowadzona wnikliwie. Niezwykle istotnym elementem jest także prowadzenie stałych rozmów z dzieckiem na temat możliwych zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z dostępu do rzeczywistości wirtualnej.

Źródła zagrożeń dla najmłodszych

Aby móc skutecznie przeciwstawiać się zagrożeniom dla dzieci płynącym z internetu, należy zdać sobie sprawę z tego, skąd owo zagrożenie tak naprawdę się bierze. Do elementów stanowiących owo potencjalne zagrożenie dla dzieci można włączyć:

  • wyszukiwarki internetowe
  • serwisy społecznościowe
  • gry online
  • serwisy informacyjne

Największe wyszukiwarki posiadają odpowiednie filtry safe search, dzięki którym można ograniczyć kontakt dzieci z treściami nieodpowiednimi dla nich. Całkowite wyeliminowanie zagrożeń nie jest jednak możliwe. Dlatego też uświadamianie dzieci na temat sztuki umiejętnego korzystania z tych wyszukiwarek jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o serwisy społecznościowe, to jest to źródło bardzo poważnego zagrożenia dla najmłodszych. Posiadają one wprawdzie ograniczenia wiekowe dla użytkowników, ale de facto dzieci zbyt łatwo umieszczają tam swoje prywatne zdjęcia, a nieraz nawet zdjęcia erotyczne, które następnie mogą zostać niewłaściwie wykorzystane. Tutaj zatem edukacja dzieci jest elementem kluczowym. Jeśli chodzi o gry online i treści tam umieszczone, to dziecko może mieć do nich bardzo łatwy dostęp. Treści pornograficzne czy też wulgarny język to dosyć powszechne elementy, na które dziecko może natrafić.

Stosowane filtry nie zawsze okazują się być całkiem skuteczne, dlatego też najlepszym rozwiązaniem w ochronie dzieci przed zagrożeniami płynącymi z internetu jest nieustanne ich edukowanie oraz ograniczone zaufanie w zakresie tego, co czego dziecko tak naprawdę ma dostęp w sieci. Wszelkiego rodzaju inne zabezpieczenia pojawiają się w odniesieniu do różnych portali, do gier online, serwisów społecznościowych, ale owe zabezpieczenia nie stanowią doskonałej ochrony i nie zapewniają całkowitego wyeliminowania istniejącego ryzyka.